Challenge to be the best


Členské příspěvky pro rok 2017

Typ příspěvku Výše v Kč
Základní ČP 200,-
Rozšiřující ČP - Soutěžní licence 300,-
Rozšiřující ČP - Porotcovská licence 500,-
Rozšiřující ČP - Trenérská licence 500,-

Podmínkou pro přiznání příslušné licence je zaplacení základního členského příspěvku, který člen zaplatí pouze jednou, tedy jedna osoba rovná se jeden základní členský příspěvek. Počet a výše rozšiřujících členských příspěvků se pak rovná počtu přiznaných licencí člena na daný rok. 

    Příklad: člen má na rok 2015 přiznanou soutěžní licenci a zároveň licenci porotce, platí tedy ZČP ve výši 200,- a dále RČP za soutěžní licenci ve výši 300,- a RČP za porotcovskou licenci ve výši 500,-; tedy 200 Kč + 300 Kč + 500 Kč = 1000 Kč.