Challenge to be the best


Členská základna

V této sekci naleznete všechny důležité informace o našich členech, predevším seznam tanečních párů, porotců, pravisla pro udělování licencí atp.