Challenge to be the best


Přihláška ke členství

Formulář přihlášky ke stažení naleznete zde. K přihlášce je též pořeba připojit potvrzení o zaplacení členského příspěvku na aktuální kalendářní rok.

Výše základního členského příspěvku na rok 2016 činí 200 Kč. Výše rozšiřujícího členského příspěvku na rok 2016 činí pro sportovce 300 Kč a pro porotce a trenéry 500 Kč. Platbu posílejte na náš bankovní účet číslo 2700257009/2010.